ΕΝΟΙΚΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

– Opentop κιβώτια από 12 – 35 m3.
– Σκάφες από 5 – 10 m3.
– Presscontainer υδραυλικά ή κοχλιοφόρα από 16 – 24 m3.
– Σταθεροί υδραυλικοί ή κοχλιοφόροι συμπιεστές με κιβώτια 30 m3.
– Κλειστά κιβώτια.
– Δεματοποιητές.
με πλήρη και άμεση τεχνική υποστήριξη VAN (Full cover).