• 1996: Η VAN A.E., ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη από τον Διπλ. Μηχανολόγο ΕΜΠ Ανδρέα Βασιλάκη, για να δραστηριοποιηθεί ως τεχνική εταιρία με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα μέριμνας του περιβάλλοντος. Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν σε μελέτες προϊόντων (σχεδιασμός, σήμανση CE) καθώς και παραγωγικών διαδικασιών (πιστοποιήσεις, συστήματα ποιότητας) και δραστηριότητες κατασκευών σε ειδικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

  • 1997: Συνάπτει συνεργασία με την Αυστριακή Εταιρία Werner & WeberG.m.b.H., για την προώθηση στην Ελληνική αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού συλλογής, συμπίεσης και οικολογικής μεταφοράς υλών, υλικών, απορριμμάτων και αποβλήτων.
     
  • 1999: Αποπερατώνει στη Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου του Νομού Κιλκίς, κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της βιομηχανικής της παραγωγής εξοπλισμού διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και απόβλητων, με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

  • 2000: Επεκτείνει τις δραστηριότητές της με την αποκομιδή βιομηχανικών αποβλήτων, λαμβάνοντας προς τούτο τη σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Κιλκίς. Με ειδικά οχήματα και πλήρη εξοπλισμό, για τη συλλογή, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων και αποβλήτων, η δραστηριότητα αυτή εξυπηρετεί σήμερα το σύνολο σχεδόν των εγκατεστημένων βιομηχανιών στο Νομό Κιλκίς.
  • Την ίδια περίοδο αρχίζει συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης (Super market) προωθώντας εξοπλισμό διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών τους.

  • 2000 έως σήμερα: Καθιερώνεται πανελλαδικά στην αγορά των μηχανημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών συνάπτοντας συνεργασίες και με πολλούς άλλους κλάδους όπως, φαρμακαποθήκες, εκδοτικούς οίκους, ανακυκλωτές, χαρτοβιομηχανίες κτλ.