ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαθέτοντας την κατάλληλη αδειοδότηση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και ειδικά φορτηγά αυτοκίνητα (Hooklift, Skip loader) μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών & απορριμμάτων, εντός των ορίων του νομού Κιλκίς.