ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ

Οι  κοχλιοφόροι συμπιεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπίεση χαρτιού, χαρτονιού, φύλλου/μεμβράνης, PET
καθώς και παλετών μιας χρήσης και ξύλινων συσκευασιών μιας χρήσης. Χάρη στην εκ των προτέρων σύνθλιψη του υλικού,
είναι δυνατό να επιτευχθεί υψηλότερη απόδοση συμπίεσης.
Ο λοξός προσανατολισμός του καναλιού συμπίεσης έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη συμπίεση στο δοχείο.

– – – – – ΣΥΝΔΙΑΖΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ – – – – –

 

Container
volume

Dimensions

Weight

Internal l/w/h

Outside l/w/h

Model

[m3]

[mm]

[mm]

[kg]

P21N

16

4500 x 2200 x 2300

5080 x 2500 x 2540

2655

P22N

18

4750 x 2200 x 2300

5330 x 2500 x 2540

2750

P23N

20

5000 x 2200 x 2300

5580 x 2500 x 2540

2830

P24N

24

5250 x 2200 x 2300

5830 x 2500 x 2540

2940

P25N

25

5500 x 2200 x 2300

6080 x 2500 x 2540

3040

ACTS.P26

26

5560 x 2200 x 2300

6110 x 2500 x 2540

3200

P26N

26

5750 x 2200 x 2300

6330 x 2500 x 2540

3100

P28N

28

6000 x 2200 x 2300

6580 x 2500 x 2540

3190

P29N

29

6250 x 2200 x 2300

6830 x 2500 x 2540

3270

P30N

30

6500 x 2200 x 2300

7080 x 2500 x 2540

3350

P31N

31

6750 x 2200 x 2300

7330 x 2500 x 2540

3440

P32N

32

7000 x 2200 x 2300

7580 x 2500 x 2540

3530