ΚΙΒΩΤΙΑ

Τα κιβώτια κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 30722 Part 1.
Είναι σχεδιασμένα για αποθήκευση και μεταφορά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Η τυπική προδιαγραφή είναι πυθμένας & στραντζαριστά 4 mm και πλευρικά τοιχώματα  3 mm.
Παρέχονται στάνταρ με διπλή πόρτα, με μηχανισμό ασφάλισης & μοχλό καθώς και κλειδαριά ασφαλείας.
Μπορούν επίσης να παραδοθούν με μονή πόρτα ή με ανατρεπόμενη πόρτα ή με σφραγισμένη πόρτα με κλείδωμα καστάνιας.
Διαθέτουν σκάλα πρόσβασης και άγκιστρα διχτυών/σχοινιών.
Διατίθενται επίσης με καλύμματα και καπάκια σε όλες τις απαιτούμενες παραλλαγές.